Agenda chính thức

Shares

CHÚ Ý: GỌI NGAY TỚI SỐ 0987585662 NẾU CHƯA CÓ VÉ THAM DỰ HOẶC NÂNG CẤP VÉ VIP

Sau đây là lịch trình làm việc của ngày thứ 2 – 22 tháng 05 năm 2018 và ngày thứ 3 – 23 tháng 05 năm 2018

DAY 2 – MAY 22, 2018

Morning shift:

Afternoon shift:

DAY 3 – MAY 23, 2018 (ONLY FOR VIP, Click here to upgrade to VIP)
GỌI NGAY TỚI SỐ 0987585662 NẾU CHƯA CÓ VÉ THAM DỰ HOẶC NÂNG CẤP VÉ VIP
>