Shares

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIAkýIỆT NAM

Là 1 trong 3 Trung tâm Hội nghị lớn nhất Đông Nam Á

  • Women’s Business Day sẽ được tổ chức tại Sân khấu chính – Main Stage – Hội trường chính (MMH) – Tầng 3 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia
  • Tất cả các phiên chia sẻ của các Speaker quốc tế sẽ được diễn ra tại Sân khấu chính – Main Stage – Hội trường chính (MMH)
  • Một số phiên chia sẻ, Panel List sẽ được diễn ra tại Sân khấu Break-Out – Phòng khánh tiết (Tầng 1)
  • MarTech Expo sẽ diễn ra tại sản chính của Trung tâm Hội nghị
  • DJ Party Night sẽ được diễn ra tại Quảng trường nước – trước cửa Trung tâm Hội nghị

Điều quan trọng là bạn phải làm thủ tục đăng ký và nhận thẻ đeo, tài liệu sự kiện (đối với những ai sở hữu vé Standard FullVIP)

Thời gian làm thủ tục đăng ký

Làm thủ tục đăng ký, checkin sớm bắt đầu từ 10h sáng đến 17h30 ngày 20/05/2018

Ngày 21 và 22 tháng 05, Quầy Checkin vẫn làm việc bình thường

TOÀN CẢNH BỐ TRÍ CÁC KHU VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỰ KIỆN

SÂN KHẤU CHÍNH – TẦNG 3

SÂN KHẤU BREAK-OUT – PHÓNG KHÁNH TIẾT

SÂN KHẤU PARTY

>